background

Seçim Kampanyası Yönetimi


Seçim Bölgesi Analizi

Siyasal Rakiplerin Araştırılması

Seçim Ofisi Kurulması ve Yönetimi

Sloganların Belirlenmesi

Online Reklam Yönetimi,

SMS Marketing, E-Posta Marketing

Fotoğraf Çekimi

Eğitim ve Seminerler verme

Etkinlik Organizasyonları

Sorun Çözümü ve Kriz Yönetimi

Medya İlişkileri ve Reklam Yönetimi